Vissen op de Meerval

Visserijregels

In oktober 2012 zijn een aantal belangrijke wijzigingen in werking getreden die de mogelijkheden voor sportvissers flink verruimen. Het gaat om wijzigingen in het Reglement voor de binnenvisserij 1985, het Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985 en de Uitvoeringsregeling visserij.

De Europese meerval is uit de Flora- en faunawet gehaald en onder de werking van de Visserijwet 1963 gebracht door deze vissoort op te nemen in bijlage 1 van de Uitvoeringsregeling visserij.

Dit betekent dat er nu actief op de meerval mag worden gevist.

Om het bestand te beschermen, geldt er wel het hele jaar rond een gesloten tijd (=terugzetplicht) wat is vastgelegd in art. 5c Uitvoeringsregeling visserij. Iedere gevangen Europese meerval moet dus nog steeds direct worden teruggezet.

bron: sportvisserijnederland.nl